Zelf Maar Niet Alleen

Ambulante begeleiding

Zelf Maar Niet Alleen, biedt mensen die om wat voor reden dan ook niet of onvoldoende mee kunnen komen in de maatschappij op verschillende leefgebieden ondersteuning.

Dit in de vorm van ambulante begeleiding van enkele uren per dag of per week, bij jou thuis of op locatie.

Deze leefgebieden gelden voor iedereen en zijn gericht op de mens en niet op zijn of haar problemen. Het ene leefgebied kan in jouw situatie wel wat meer aandacht vragen dan het andere.  Daarom kijken we samen waar jij ondersteuning bij nodig hebt.

Met als doel om jouw zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te vergroten.

 leefcirkel 2

De verschillende leefgebieden zijn:

Sociaal functioneren:

Sociale vaardigheden verbeteren door te leren communiceren: begrijpen wat anderen zeggen, je begrijpelijk maken en een gesprek voeren.

Psychisch functioneren:

Inzicht krijgen in eigen gedrag en problematiek.  Vaardigheden aanleren die nodig zijn in het dagelijks leven. Hierbij word ook de directe omgeving betrokken.

Praktisch functioneren:

Structuur aanbieden door planningen te maken en ondersteuning bij het boodschappen doen, de huishoudelijke taken, (lichaams) verzorging, maar ook bij contact met instanties.

Financiën:

Ondersteunen in het ordenen van de financiële administratie, waarbij ook gekeken wordt naar eventuele oplossingen en aanvragen van bijv. uitkeringen, betalingsafspraken, bewindvoering.

Opleiding/dagbesteding/werk:

Leren stellen van reële doelen. Ondersteunen bij het zoeken naar en passende opleiding, dagbesteding of (vrijwilligers) werk en de bijbehorende gesprekken.

Share Button

Geef een reactie